28 juni 2017

Impact

Wil je meer draagvlak kunnen creëren voor één van jouw producten? En wil je advies welke stappen jij hiervoor het beste kunt nemen? Of heb je een stukje theoretische verantwoording nodig om jouw projectkeuzes te kunnen onderbouwen? Ik zet een onderzoek op en voer het uit om informatie te krijgen en jou hierin te adviseren.

Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan:

Luchtkwaliteit ~ Voor de opdrachtgever Grenius heb ik een onderzoek ontwikkeld, uitgevoerd en begeleid met als doel een interactief element te bedenken voor het kunstobject Green Tree. Dit kunstobject is bedoeld om voorbijgangers op een druk bezochte plek bewust te laten worden van onze luchtkwaliteit en gedragsverandering te bewerkstelligen om de luchtkwaliteit te verbeteren.
Hiervoor is er een literatuuronderzoek gedaan naar de volgende vragen:
– Hoe kunnen we met de green tree (kunstobject) aandacht trekken van voorbijgangers?
– Hoe kunnen we over duurzaamheid communiceren met de voorbijgangers?
Tevens zijn deze resultaten als input gebruikt tijdens een brainstormsessie bij het bedenken van interactieve elementen voor de green tree. Het product green tree is nog in ontwikkeling.